במשרדנו מחלקת הנהלת חשבונות אשר תנהל את ספריך ואת הדיווחים התקופתיים למוסדות השונים כך שתוכל להפנות את כל מעיינך לניהול העסק ופיתוחו העסקי .

נוכל להציע לך גם שירותי חשבות וניהול שכר, במשרדנו או אצלך בעסק.

משרדנו נמצא בחזית הטכנולוגיה, מחובר באופן מקוון למחשבי רשות המיסים וביטוח לאומי ומספק פתרונות ענן החוסכים את הצורך בהעברת חומר פיזי למשרדנו באופן שוטף.

 חשוב לנו להדגיש –כל לקוח, גדול כקטן, מטופל אישית על ידי רו"ח בכיר אשר אחראי על כל ענייניו המקצועיים תוך קבלת גיבוי מקצועי ומינהלי בעת הצורך משאר עובדי המשרד.