משרדנו בעל ניסיון של עשרות שנים בביקורת של חברות בכל תחומי המשק. חברות ציבוריות בהיקף בינוני וקטן, חברות פרטיות, מלכ"רים, עמותות, חברות ממשלתיות, שותפויות וכו'.

אנו מעניקים מגוון שירותי ראיית חשבון וביקורת המותאמים לדרישות הבינלאומיות והספציפיות החלות על עסקיך.

ביקורת החשבונות כפופה לכללים מקצועיים ומחויבת במקרים רבים עפ"י חוק וע"י מוסדות ממשלתיים או פיננסיים.

עם זאת, אנו רואים מחובתנו לנהל את הליך הביקורת בצורה ידידותית ומשתלבת ככל שניתן עם צרכיך העסקיים, תקציבך ולוח הזמנים שלך.