מחלקת המסים במשרדנו מעניקה מטריה כוללת לכל הדרוש לעסקך בתחום של תכנון וייעוץ מס לחברות ויחידים ע"י רו"ח ועו"ד:

– בקרה תקופתית לבחינת מעמדו של העסק לצרכי מס.
– תכנון מס כולל לפעילות העסקית של הלקוח.
– הגשת דו"חות מס לרשויות.
– פתרון נקודתי ומעשי לבעיות שנוצרות בתחומי המס – דיוני שומות, ערעורים, ביקורות.
–  ייצוג משפטי בהליכי ערעור.
– מתן חוות דעת.